Shake for Life
SEARCH STORE
200
薡茶精緻茶飲全球版圖
PLEASE NOTE:
 • 品牌與臺灣茶飲文化推往全世界著重在新鮮原茶的調配、不容馬虎的茶葉挑選
 • 品牌與臺灣茶飲文化推往全世界著重在新鮮原茶的調配、不容馬虎的茶葉挑選品牌與臺灣茶飲文化推往全世界著重在新鮮原茶的調配、不容馬虎的茶葉挑選
 • 內容說明:北美洲
 • 品牌與臺灣茶飲文化推往全世界著重在新鮮原茶的調配、不容馬虎的茶葉挑選
 • 河内獨立店

  河内獨立店

  Số 2 ngõ 82 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
  +84 96 745 84 37
  Open time 08:00-23:00