• Q1.Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến liên minh xuyên ngành, tôi cần gặp ai?

  Đáp: Xin vui lòng gửi email trực tiếp đến dingteaofficial@hq.dingtea.com
  Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất có thể
 • Q2.Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tiêu dùng, xin hỏi tôi phải phản hồi ra sao?

  Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tiêu dùng, quý khách có thể thông qua các kênh sau để xử lý thông tin:
  Vào trang web của DingTea, viết câu hỏi của bạn và gửi cho chúng tôi
  Gọi trực tiếp đến hotline 04-22530011 chuyên xử lý các vấn đề về tiêu dùng ( 8:30 AM – 5:30PM từ thứ 2 đến thứ 6)